ՅԵՐԿԲԱՅԱՆԱՄ Յ՛ԵՐԿԲԱՅՍ ԼԻՆԻՄ. ἁμφιβάλλω dubito. cf. ԵՐԿԲԱՅԱՆԱԼ. որ եւ ԵՐԿԲԱՅԻԼ. ըստ յն. նաեւ իբր կր. Երկբայելի լինել. տարակուսիլ.

Յորժամ Աստուած այսպիսի աւետիս տացէ, մի՛ յերկբայանար. (Ոսկ. հռ. ՟Ժ՟Ը։)

Նոյն ինքն խաչեալն՝ Աստուած անմահ. եւ ոչինչ յերկբայասցի. (Անյաղթ բարձր.։)

Ո՞ ոք կարիցէ լինել յերկբայս, եթէ չիցէ մարգարէութիւնս վասն Քրիստոսի. (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յերկբայանամ
դու յերկբայանաս
նա յերկբայանայ
մեք յերկբայանամք
դուք յերկբայանայք
նոքա յերկբայանան
Imparfait
ես յերկբայանայի
դու յերկբայանայիր
նա յերկբայանայր
մեք յերկբայանայաք
դուք յերկբայանայիք
նոքա յերկբայանային
Aoriste
ես յերկբայացայ
դու յերկբայացար
նա յերկբայացաւ
մեք յերկբայացաք
դուք յերկբայացայք
նոքա յերկբայացան
Subjonctif
Présent
ես յերկբայանայցեմ
դու յերկբայանայցես
նա յերկբայանայցէ
մեք յերկբայանայցեմք
դուք յերկբայանայցէք
նոքա յերկբայանայցեն
Aoriste
ես յերկբայացայց
դու յերկբայասցիս
նա յերկբայասցի
մեք յերկբայասցուք
դուք յերկբայասջիք
նոքա յերկբայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յերկբայանար
դուք մի՛ յերկբայանայք
Impératif
դու յերկբայացի՛ր
դուք յերկբայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յերկբայասջի՛ր
դուք յերկբայասջի՛ք