cf. ԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ.

Յարքունուստ պարգեւք եւ պատիւք նոցա լինիցի շնորհեալ։ Առնուլ պարգեւս եւ պատիւս յարքունուստ. (Ագաթ.։ Յհ. կթ.։)

Ռոճկաց կարգելոց յարքունուստ. (Խոր. ՟Բ. 7։)