Բառ անստոյգ. թերեւս որպէս Յառաջեցուցեալ, եւ կամ Յառեցուցեալ.

Կարգէ զնոսա՝ կրել արծուիս եւ բազէս, եւ ի գիներբուսն ի տեղի մատռուակութեան յառացուցեալ. (Արծր. ՟Ա. 5։)