s.

cousin, mother's brother's son.

s.

Որդի մօրեղբօր, այսինքն քեռւոյ.

Պարտ է ժողովել զազգականսն իւր մինչեւ ցհօրեղբօրորդւոց եւ մօրեղբօրորդւոց, եւ ծննդոցն սոցունց. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Ա։)