ՄՐՑԱԿԱՆՆ գ. ՄՐՑԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ Արուեստ մրցելոյ. մրցութիւն.

Ընթացականն կամ մրցականն, որ ըստ զօրութեան մրցականութիւն ասիցի. (Արիստ. որակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մրցականութիւն մրցականութիւնք
accusatif մրցականութիւն մրցականութիւնս
génitif մրցականութեան մրցականութեանց
locatif մրցականութեան մրցականութիւնս
datif մրցականութեան մրցականութեանց
ablatif մրցականութենէ մրցականութեանց
instrumental մրցականութեամբ մրցականութեամբք