adv.

faithfully, sincerely, candidly;
intimately, cordially, confidently, familiarly.

adv.

γνήσιως genuine, sincere, legitime. Իբրեւ մտերիմ. մտերմութեամբ. հաւատարմութեամբ. հարազատաբար. անկեղծութեամբ. սիրով. սերտիւ. մտադիւր. եւ Մտերմական. սրտանց.

Պահել մտերմաբար դաշնաւորութիւն։ Մտերմաբար ունել, կամ վայելել։ Մտերմաբար երկասիրութիւն։ Մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ. (Պիտ.։)

Մտերմաբար նմա ի ծառայութիւն բերէր. (Յհ. կթ.։)

Մտերմաբար հատուցանել զպարտսն, կամ աշխատիլ, կամ սպասաւորել. (Ճ. ՟Գ.։ Սարգ. յկ. ՟Է։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Մտերմաբար վասն ի տանս ժողովելոցս զտէր թախանձել. (Լմբ. պտրգ.։)

Զնոյն դեղ դժրողին ինքնակործան՝ մտերմաբար արբուցեալ (եւայ՝ ադամայ). (Գանձ.։)