vn.

cf. Մտանեմ.

cf. ՄՏԱՆԵՄ, մտի.

Մտեմ ի բոյնն աղաւնի, եւ անտուստ ագռաւ ելանեմ։ Մտել ի նաւահանգիստն հանդարտութեան հոգւոյ։ Մտելոց են ի քաղաքս։ Մտեն եւ բնակեն։ Ի բարւոյն վայելս մտել։ Ի վերջին ժամանակս յեկեղեցի մտէ. (Նար. ՟Հ՟Ա։ Յճխ. ՟Ի՟Գ։ Իգն.։ Լմբ. սղ. Լմբ. առակ. եւ այլն. ստէպ։)

Մտաւ ի սրբութիւն սրբութեանցն։ Մտաւ լուացաւ։ Երաշխաւոր մտաւ առաջնորդս։ Ի միասին մտայք յասպարիզին, ի միասին յաղթեցիք թշնամւոյն, եւ այժմ ի միասին մատերուք առաջի նահատակադրին. (Մագ. ՟Ա.։ Լաստ. ՟Թ։ Լմբ. պտրգ.։ Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Յերկիր ելայ մերկ, եւ մերկ ընդ երկրաւ մտայց. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարձրամտեմ, եցի

Երկայնամտեմ, եցի

Երկմտեմ, եցի

Թերամտեմ, եցի

Խելամտեմ, եցի

Խոնարհամտեմ, եցի

Կարճմտեմ, եցի

Կերպամտեմ

Հակամտեմ

Հայթայթամտեմ, եցի

Հետամտեմ, եցի

Ճարտարամտեմ, եցի

Մեծամտեմ, եցի

Միամտեմ, եցի

Միջամտեմ

Ներամտեմ

Սրբամտեմ

Սրտմտեմ, եցի

Ցոփամտեմ

Voir tout