adj.

deceitful, deluding, seducing.

adj.

φρεναπάτης impostor, seductor. Խաբօղ զմիտս՝ զայլոցն կամ զիւրն. խաբեբայ. պատիր. եւ Խաբեալ մտօք.

Բազում են անհնազանդք, զրախօսք, եւ մտախաբք. (Տիտ. ՟Ա. 11։)

Ի մտախաբ եւ ի բանսարկու մարդկանէ։ Հոգեկորոյս, եւ միշտ մտախաբ. (Բուզ. ՟Գ. 5։ Նար. ՟Ի՟Բ։)

Նուագք երգոց մտախաբաց. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12։)

Աքիտոփէլ մտախաբ. (Համամ առակ.։)

Արդ զայսպիսի մտախաբ կեղծաւորութիւնս ի բա՛ց արասցուք. (Եփր. յղ. գող.։)

Զիա՞րդ է շինուածդ, մտախաբ ոմն ես. (գուցէ մտաբախ). (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մտախաբութիւն, ութեան

Voir tout