s.

rebellion, revolt.

s.

Իբրու Մռուտն կամ մռուղն գոլ. մռմռումն. աղմուկ. ապստամբութիւն.

Օգոստոս կայսր զլուսիտանիա կղզի քակեաց, եւ սկսաւ զմի մի կղզեաց քակել. քանզի գտաւ մռտութիւն ի կղզիսն. (Միխ. ասոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մռտութիւն մռտութիւնք
accusatif մռտութիւն մռտութիւնս
génitif մռտութեան մռտութեանց
locatif մռտութեան մռտութիւնս
datif մռտութեան մռտութեանց
ablatif մռտութենէ մռտութեանց
instrumental մռտութեամբ մռտութեամբք