s.

mist, darkness, obscurity;
shadow, shade;

adj.

foggy, obscure, dark, dusk;
shady, woody.

s.

ὀμίχλη nebula αὑχμός aestus, siccitas եւ այլն. Մառ. մառախուղ. մէգ. շամանդաղ. մութ. նսեմութիւն. մլար, մռէճ, գոլ, մշուշ.

Զլոյսս ի մռայլ շրջեալ։ Իբր դոյզն մռայլ ի տապ արեւու։ Զտեալ զմռայլս։ Փարատի մռայլն։ Ի մռայլ մտաւորական կուրութեան գնացի. (Նար. ստէպ։)

Թարգմանեալ՝ մռայլ առեալ է ի հայ լեզու. (Նար. երգ.։)

adj.

ՄՌԱՅԼ. ա. αὑχμώδης aestuosus. Նսեմ. մթին. միգապատ. գոլը՝ գոլոշտիքը շատ, մթնշաղ.

Ի մռայլ լերինն՝ ի մթին երկրին. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Գ. 14. 15։)

Ել վախթանգ (ի պատերազմ) ի մռայլ աւուր. (Պտմ. վր.։)

Իբրեւ զամպս մռայլս. (Եւագր. չ։)

Մառնամուտ, այսինքն է մթին, մռայլ առձայնի. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Իսկ (Նար. ՟Ծ՟Է.)

Որ ինձ մռայլն է, քեզ ճառագայթ է. լինի ածակ. եւ գոյակ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մռայլեցուցանեմ, ուցի

Մռայլութիւն, ութեան

Voir tout