ՄՈԽՐՈՏ ԱՌՆԵԼ. κονιάω pulvere impleo, aspergo. Մոխրալից առնել. մոխրոտել.

Ծերն մոխրոտ առնէր զալիսն, պառաւն զգէսն փետէր. (Փիլ.։ եւ Լմբ. ի յովնան.։)