adj.

like ashes, ashy.

adj.

αἱθαλώδης in favillas conversus, faliginosus. Ունօղ զտեսիլ եւ զնմանութիւն մոխրոյ, եւ մոխրագոյն. սեւերես.

Որ մոխրատեսակ փոշի բերէ. (Արիստ. աշխ.։)

Ուժգին բախմամբ հարկանէին զմոխրատեսակ կեդարացին. (Ներս. մոկ.։)