adj.

wallowing or rolling in ashes.

adj. adv.

Թաւալեալ ընդ մոխիր. մոխրամած.

Զնինուէացիս մի մարգարէի սպառնալ քրձազգածս եւ մոխրաթաւալս արար. (Լմբ. առակ.։)

Մոխրաթաւալ ողորմագին՝ ծերք եւ տղայք դառն ողբային. (Գանձ.։)

Զօրէն ոտից գետնաքարշ եւ մոխրաթաւալ լինիցիխ՝ զերկրաւորս եւեթ խորհելով. (Երզն. լուս.։)