adj.

false, deceitful, fraudulent.

adj.

Մոլոր եւ պատիր. մոլար եւ պատրիչ. լի մոլորութեամբ եւ պատրանօք.

Զպաշտամունսն մոլորապատիր կռապաշտութեան. (Անան. եկեղ։)

Կործանական կրթութիւն, մոլորապատիր վարժութիւն. (Նար. ՟Խ՟Ը։)