s.

perpetuity, perpetuation, continuation, permanence, eternity.

s.

ἁειδιότης, τὸ ἁείδιον aeternitas եւ այլն. μονή perennitas, perseverantia. որպէս Յաւիտենականութիւն աստուծոյ անսկիզբն անվախճան. եւ որպէս անկատարծ տեւողութիւն սկսելոցն. մնացականութիւն. հանապազորդութիւն. եւ ἁποσχόλασις vacatio, studium. անընդհատ պարապումն.

Մշտնջենաւորութիւն, եւ զօրութիւն, եւ աստուածութիւն նորա. (Հռ. ՟Ա. 20։)

Մշտնջենաւորութեամբ. (Աթ. ստէպ. իբր մշտնջենաւորաբար։)

Յարակայ մշտնջենաւորութեամբ։ Ի հանդերձեալ մշտնջենաւորութիւն. (Նար. ՟Բ. ՟Ի՟Ե։)

Ընդ նմին թագաւորեսցեն յաւիտենական մշտնջենաւորութեամբ. (Ագաթ.։)

Ազգի մշտնջենաւորութիւն. (Փիլ. ստէպ։)

Մշտնջենաւորութիւն ի տեսիլ (այսինքն ի տեսութիւն) մեծամեծ եւ զարմանալի իրացն։ (Ախտարաց) մշտնջենաւորութիւնն ի սնոտիս. (Վեցօր. ՟Ա. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մշտնջենաւորութիւն մշտնջենաւորութիւնք
accusatif մշտնջենաւորութիւն մշտնջենաւորութիւնս
génitif մշտնջենաւորութեան մշտնջենաւորութեանց
locatif մշտնջենաւորութեան մշտնջենաւորութիւնս
datif մշտնջենաւորութեան մշտնջենաւորութեանց
ablatif մշտնջենաւորութենէ մշտնջենաւորութեանց
instrumental մշտնջենաւորութեամբ մշտնջենաւորութեամբք