adj.

agricultural, rural, country;

s.

—ն, the Georgics.

adj.

γεωργικός ad agricolam et agriculturam pertinens. Սեպհական մշակի եւ մշակութեան. երկրագործական.

Օրինակաւ մշակական հանճարոյ. (Փիլ. լին.։)

Ոչ եւս վայելելով ի մշակական ձեռնէն՝ ցամաքեցաւ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 30։)

Զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն։ Մշակական գործառնութեամբ վարէին։ Մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս. (Պտմ. աղեքս.։ Վրդն. սղ.։)

s.

ՄՇԱԿԱԿԱՆՆ գ. γεωργική, τα γεωργικά agricultura եւ georgica. Մշակութիւն. երկրագործութիւն. եւ Ճառ յաղագս երկրագործութեան. Գիրք վաստակոց.

Ոչ թողում զմշակականն. (Պիտ.։)