adj.

unanimous, of one mind.

adj.

ὀμόψυχος unanimis, concors. Ուր իցէ մի սիրտ եւ մի հոգի. համաշունչ. հոմաշունչ. միասիրտ.

Միաշունչ հրամայեմ լինել ամենեցուն։ Միաբանութեամբ միաշունչ լինել։ Միաշունչք՝ միակրօնք՝ համապատիւք. (Ոսկ. հռ.։ Լմբ. կան. բենեդ.։ Նար. յիշ.։)

Միակամ միաշունչ միախորհ ընդ հօր եւ հոգւոյն, ինքն բաշխիչ շնորհաց հոգւոյն սրբոյ. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միաշունչ միաշունչք
accusatif միաշունչ միաշունչս
génitif միաշնչոյ միաշնչոց
locatif միաշունչ միաշունչս
datif միաշնչոյ միաշնչոց
ablatif միաշնչոյ միաշնչոց
instrumental միաշնչով միաշնչովք