adj.

continuous, uninterrupted;
strung, arranged, conjoined.

adj. adv.

ὀλόκληρος integer, totus συνεχής continuus συνεχέως continenter, sine intermissione. Ի մի կարգ շարեալ. շարադասեալ. միայար. անընդհատ. շարունակ. ամբողջ. միակտուր.

Ի միաշար շինուած երկնաւոր. (Տօնակ.։)

Իբր զմիաշար խորհրդոյ տեսակ. (Նար. կուս.։)

Յեբրայեցւոցն եւ յայլոց թարգմանացն ժողովեաց, եւ միաշար արար։ Ընդ ժամանակս ժամանակս առնուին պատգամս ի հոգւոյն, եւ պատմէին. զոր յետոյ առեալ՝ միաշար գիրս կատարեալ. (Ոսկ. ես.։)

Ոչ միաշար տողեալ։ Միաշար գրեցան. (Գէ. ես.։)

Միաշար տողելով. (Գր. վկ. յիշ. վարուց ոսկ.։)

Երանելի առաքեալքն՝ միաշար զայս պահս քարոզեցին։ Պահէին սրբութեամբ միաշար. (Խոսրովիկ.։)