bot. s.

honey-wort.

s.

Կապուտակ ծաղիկ եզնալեզու ..., կամ նման նմին, յորմէ մղի հիւթ քաղցր եւ մեղրահամ, սիրելի մեղուաց.

Նարգէսն, եւ մեղրուկն, եւ այլն. (Ագաթ. (ա՛յլ ձ. մղրուկ։))