adj.

very suppliant, supplicating, beseeching.

adj.

Ուր իցէ պաղատանք մեծ. պաղատախառն.

Հայրապետն ներսէս մեծապաղատ աղաչանս արքային մատուցեալ. (Յհ. կթ.։)

Մեծապաղատ թախանձանօք հաւանեցուցեալ զլիպարիտ. (Պտմ. օրբել.։)