s.

Կա՛մ է Մաղ փոքրիկ, կամ վերծանելի Մախաղ. զոր ոմանք Մաղախ գրեն.

Կատարեցից զսակաւ արմաւենի տերեւս, կամ զպակասեալ մաղակիս, եւ ապա յառնեմ. (Վրք. հց. ձ։)