որպէս եւ ՃԽՄԻԼ. ՃԵՃԵԿԵԱԼ. Բառք անյայտք որք բերին ի նմանութիւն ճիոց.

(Վտիտ ձկունք) ճխմեալք եւ ճեճեկեալք ճիօրէն ճողորտեաց. (Մագ. ՟Ժ։ (իբր ռմկ. չղըճուկ, կամ լղար )։)