Ճգնիլն. մրցումն յագոնի. եւ այլն.

Որ նստին ի գլուխս ասպարիզին ի վերայ ճգնման, եթէ յառաջագոյն քան զճգնմունսն զպսակն պատրաստիցէ. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։ եւ Կանոն.։)

Վաստակելով ճգմամբ ի մարմնի. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճգումն ճգմունք
accusatif ճգումն ճգմունս
génitif ճգման ճգմանց
locatif ճգման ճգմունս
datif ճգման ճգմանց
ablatif ճգմանէ ճգմանց
instrumental ճգմամբ ճգմամբք