adj.

born of a noble, illustrious father, Eupator.

adj.

որ ըստ յն. Բարեհայր, քաջահայր. եւ իբր մականուն՝ Եւպատովր. εὑπάτωρ bono, sive nobili patre natus. աղէկ մարդու զաւակ.

Վասն հօրամոյն անտիոքայ անօրէն զաւակի. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 10։)

Նոյնպէս թուի վերծանելի եւ ի բանն Ագաթ. յռջբ.

Վասն հօրամոյցն քաջութեանն տրդատայ. իբրու նման հօրն։