va.

to announce, to herald.

ն.

πρεσβεύω legatione fungor. Պատգամաւորութեամբ զեկուցանել, աւետարանել.

Որ զայսոսիկ ձեզ հրեշտակեմ. (Ածաբ. կիպր.։)

Étymologie