adj.

democratic.

adj.

Իբր Ռամկապետական. δημοκρατικός democraticus.

Բաժանումն այսպէս լինելով՝ միջոց թերեւս ունիցի միիշխանական եւ հրապարակակալական քաղաքավարութեան. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)