adj.

born or produced in a wonderful manner.

Հրաշալի օրինակաւ բուսեալ, կամ ի վեր երեւեալ.

Յորովայնի կուսին կայծակ իմն անդուստ նոյնակերպ հրաշաբուսեալ. (Խոր. վրդվռ.։)