s.

chief of five soldiers.

adj. s.

Պետ հնգից զինուորաց.

Զինուոր հնգապետ զիւր հնազանդեալսն իմաստնացուցանէ սաստիւ. այսպէս եւ տասնապետն. (Մխ. դտ.։)