s.

paleograph;
ancient historian;
writer of ancient history;
— մատեան, ancient manuscript.

adj. s.

Գրօղ զհնութեանց. հին մատենագիր, եւ մատեան.

Ի հնագրաց պատմութենէ։ Տեղեկացեալ էր ի հնագրաց. (ՃՃ.։)

Տեղեկացեալ էր ի հնագրոցն, կամ ի հնագրացն), եթէ ի վատնեան դաշտի առեալ էր զնահատակութիւն սուրբ գրիգորիս. (Կաղանկտ.։)