s.

talisman, amulet, phylactery;

adj.

cf. Հմուտ.

s.

Հմայական գործի, ծրար, գրուած, եւ այլն. cf. ԳՐԱՊԱՆԱԿ. հմայեկ. համայել,. հէմայիլ.

Վհուկս լինել, կամ առնել, կամ հմայեակս, կամ պահապանս. (Կանոն.։)

Քակտիչ հմայեկաց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

adj.

ՀՄԱՅԵԱԿ. ա. Իբր Հմուտ. ճարտար. փորձ.

Ոչ գոյր ընդ այն ժամանակն հեծեալ այնչափ հմայեակս եւ բռնի իբր զհռոմայեցւոցն. (Մարթին.։)