adj.

of a consul, consular.

ՀԻՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ կամ ՀԻՊԱՏՈՍԱԿԱՆ. ὐπατικός consularis. Սեպհական հիւպատոսի եւ հիւպատոսութեան.

Որ զհիպատոսական պատիւն ունէր՝ աբոս անուն. (Սոկր.։)