s.

եւ ա. Դիւրին եւ անաշխատ վաստակ, կամ վաստակելի.

Սուղ վաճառ, եւ գանձս բազումս շահել. հեշտավաստակ, եւ բազում արդեանց համբարօղ։ (Նար. խրատ.։)