cf. ՀԵՇՏ.

Ոչ հեշտալի լինէր նմա քուն. (Խոսր. ՟Բ. 35։)

Արդարեւ խորիսխ մեղու են հեշտալի բանքն քրիստոսի. (Համամ առակ.։)

Նա է՝ որ զտարժանելիսն հեշտալիս առնէ. (Խոսր. պտրգ.։)

Ճաշակ հեշտալի։ Որ ինչ ինձ սոսկալին է, քեզ հեշտալի է. (Նար. ՟Ղ՟Գ. եւ ՟Ծ՟Է։)

Ոչինչ հեշտալի քան զաստուած. (Ածաբ. մակաբ.։)

Պա՛րտ է քան զհեշտալիս զգայութեանց գեր ի վերոյ ամբառնալ զմիտս. (Նախ. ժող.։)

Հեշտալի պտղոյն ճաշակման. (Խոսր.։)

Մինչեւ ցայս վայր պատմութիւնս մեզ հեշտալի է։ Լաստ. (՟Բ։)

Լուսաւոր եւ հեշտալի էր երեւումն այն. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հեշտալիր

Հեշտալից

Voir tout