s.

cast, casting;
impasting.

s.

χύσις fusio. Հեղումն, ըստ որում Հալումն, ձուլումն. թափուածք.

Կրով եւ աւազով մածուցեալս ... եւ ի հեղուածս արուեստին՝ որ զքարամբքն՝ հայեցեալ ուրուք, որպէս ճարպոյ ինչ հեղման. եւ այլն. (Խոր. ՟Ա. 15։)