Իբր Հեղօղ. որ հեղու կամ եհեղ.

Արեան ծառայից քոց ... հատուցման ի վերայ հեղլեաց նորա. (Ճ. ՟Ժ.։)

Այս բաժակ է նոր ուխտ իմով արեամբ վասն ձեր հեղլոյ. ա՛յլ ձ. հեղելոյ, որպէս մակդիր բառիդ բաժակ. (Ղկ. ՟Ի՟Բ. 10.)

Անմահարար բաժակ հեղեալ. եւ այլն։ (Շար.)