adj.

establishing, setting forth the articles of faith.

adj.

Սահմանիչ բանից հաւատոյ.

Ի կանոնադրացն հաւատասահման դաւանաւորացն հարցն նիկիոյ. (Նար. մծբ.։)