cf. ՀԱՒԱՍԱՐԱՉԱՓ. ἱσόρροπος

Յորում կենցաղի հաւասարին մասունքն սորա, պա՛րտ է տրամախոհիլ զհաւասարամասն կենցաղն. (Պղատ. օրին. ՟Ե։)

Հաւասարամասն մեծութեամբ յանցանացն է զենմանցն մատուցումն. (Մեկն. ղեւտ.։)

Étymologie