ՀԱՐՑՈՒՓՈՐՁ ՀԱՐՑՓՈՐՁ. cf. ՀԱՐՑԱՓՈՐՁ.

Հարցուփորձ արասցէ. (Յոբ. ՟Լ՟Ա. 14։)

Բազում հարցփորձի, եւ քննութեան. (Կորիւն.։)

Հարցփորձ (կամ հարցափորձ) ի վերայ հասարակաց կապելոցն ածէին. (Յհ. կթ.։)

Ուստի ի հարցփորձ մատուցեալ, եւ տանջանաց սկիզբն արարեալ. (Շ. վիպ.։)