s.

Գլուխ հանդիսի մրցանաց. հանդիսադիր.

Հանդիսապետ, յորում ասպարիսի նախ ինքն առաքինացաւ. (Եղիշ. ՟Ե։)

Որոց հանդիսապետ եւ զօրագլուխ քրիստոս է. (Մաշտ.։)

Étymologie