Ռամկական բառիս Հայեացք. (զոր տեսցես)

Մի՛ գեղջկապէս հայեցս առնել. (Կրպտ. ոտ.։)

Յարեւմտից զհայեցսն ունի արեւելեան։ Ոմանց սիրոյ տես, եւ հայեցք խաղաղական. (Երզն. ոտ. երկն.։)