ԿՐԹԱՆՔ, նաց, նօք. ԿՐԹԱՆ ԿՐԹԱՆՔ. Կրթումն, կրթութիւն. մարզք. վարժք. հրահանգք.

Թէեւ անցեալ է ընդ կորզան կրթանի խրատու ձերոյ։ Հմուտ լեալ փսաղտութեան կրթանաց. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կրթանք, նաց

Մարմնակրթանք

Նախակրթանք, նաց

Voir tout