adj.

Լի կսկծանօք. կսկծեցուցիչ. կծու. δριμύς acris.

հակառակ մեղերն զաղն կսկծոտ մուծանէ ի ներքս. (Մեկն. ղեւտ.։)

Կսկծոտ է ձմեռնս, այլ քաղցր է դրախտս. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Ի կսկծոտ եւ ի կծուագին տանջանացն. (Տօնակ.։)