յն. Գռօգօ՛տիլօս. cf. ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍ.

Կռոկոդիլոս զվերին կլափն շարժէ. ոչ ուրեմն կենդանի է կռոկոդիլոս ... զի ահա եւ կոկորդիլոս կենդանի է. (Նիւս. բն.։)