ԿՈՒԱԲԱՆՋԱՐ կամ ԿՌԱԲԱՆՋԱՐ. Ըստ Հին բռ. եւ ԲԺՇԿՐ. մեկնի Ղամբիլ, չումլու. իսկ Կուաբանջրի տակ, սարխուս։