adv.

like a dauce;
dancing, skipping;
— պար, dance, ball.

adj. adv.

Ի ձեւ կաքաւման. կաքաւելով.

Վասն կաքաւաձեւ պարուցն՞ որ զուարճացեալ գայր առաջի տապակին խաղայր. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Յաշտիճան ոտին կաքաւաձեւ բախելոյ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1. յն. զկաքաւ ոտամբ բախելով։)