s.

cf. Կարկատ.

s.

Կարկատելն. եւ Կապերտ ի պէտս կարկատելոյ. եւ Զգեստ կարկատուն. եւ Կցկցումն պատճառանաց, կամ պատրուակ. կարկտանք, եւ կարկատած հագուստ.

Մերկացուցին զմեղացն ասեմ կարկատանս. (Երզն. մտթ.։)

Սնափառութիւն իցէ պարզմտութիւն փոփոխելի, եւ կարկատանաց ժողովումն. (Կլիմաք.։)