ԿԱՐԿԱՄԵՄ ԿԱՐԿԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Կարկամ առնել. կորացուցանել. կծկել (զինքն կամ զձեռս).

Ծունկք կթուցեալք, զորս կարկամեաց բանսարկուն. (Զքր. կթ.։)

Կարկամիցէ մարդ զպրանոց իւր. (Ոսկ. ես.։)

Զօրն՝ յորում կարկամացուցանէ մարդ զանձն իւր. (Ես. ՟Ժ՟Ը. 5. խոնարհեցուցանել, կորացուցանել։)

Ի յայլոց ձեռն յուսալ առատագոյն լինել յինչս իւր, եւ զիւրն կարկամեցուցանել. (Շ. ընդհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կարկամեցուցանեմ
դու կարկամեցուցանես
նա կարկամեցուցանէ
մեք կարկամեցուցանեմք
դուք կարկամեցուցանէք
նոքա կարկամեցուցանեն
Imparfait
ես կարկամեցուցանեի
դու կարկամեցուցանեիր
նա կարկամեցուցանէր
մեք կարկամեցուցանեաք
դուք կարկամեցուցանեիք
նոքա կարկամեցուցանեին
Aoriste
ես կարկամեցուցի
դու կարկամեցուցեր
նա կարկամեցոյց
մեք կարկամեցուցաք
դուք կարկամեցուցէք
նոքա կարկամեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կարկամեցուցանիցեմ
դու կարկամեցուցանիցես
նա կարկամեցուցանիցէ
մեք կարկամեցուցանիցեմք
դուք կարկամեցուցանիցէք
նոքա կարկամեցուցանիցեն
Aoriste
ես կարկամեցուցից
դու կարկամեցուսցես
նա կարկամեցուսցէ
մեք կարկամեցուսցուք
դուք կարկամեցուսցջիք
նոքա կարկամեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կարկամեցուցաներ
դուք մի՛ կարկամեցուցանէք
Impératif
դու կարկամեցո՛
դուք կարկամեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կարկամեցուցանիջիր
դուք կարկամեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կարկամեցուսջի՛ր
դուք կարկամեցուսջի՛ք