s.

administration, celebration;
consecration.

s.

τελετή sacramentum, sanctificatio τελείωσις, τελετουργία initiatio, conservtio, perfectio. Խորհրդականութիւն. նուիրագործութիւն. կատարումն գործոյ քահանայութեան.

(սուրբ հաղորդութիւնն ) է ըստ բարեփառ առաջնորդին մերոյ (յեռոթէոսի) կատարողութեանց կատարողութիւն. (Դիոն. եկեղ.։)

Զկատարողութիւն սրբազան իւղոյն. (Մագ. ՟Ա։)

Զպատարագին կատարողութիւն։ Զմիւռոնին կատարողութիւն։ Ի կատարողութիւն խորհրդոյ սրբոյ պատարագին. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կատարողութիւն կատարողութիւնք
accusatif կատարողութիւն կատարողութիւնս
génitif կատարողութեան կատարողութեանց
locatif կատարողութեան կատարողութիւնս
datif կատարողութեան կատարողութեանց
ablatif կատարողութենէ կատարողութեանց
instrumental կատարողութեամբ կատարողութեամբք