s.

cassock, monk's gown.

s.

Առաւել ռմկ. որ ըստ գրոց Պարեգօտ. զգեստ. հանդերձ. վերարկու. (լծ. թ. գապա, գէպէ, գափուդ. իտալ. կապանօ, գաբօ՛դդօ ).

Ոչ ունելով նոցա (յունաց) սովորութիւն զգենուլ կապայ, ի մէնջ առեալ՝ ոչ ուղղախօսեն, այլ անուանեն կաւատին (ա՛յլ ձ. կովայ) (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Կայ յն. καυνάκη vestis barbarica, vel persica եւ γαυνάκη manitile villosum.