adj.

giving bribes or presents to corrupt.

ԿԱՇԱՌԱՏՈՒ ԿԱՇԱՌԱՏՈՒՐ. Տուօղ զկաշառս. կաշառք տուօղ.

Կաշառատուքն բռնաւորացգ առաւել դատապարտութեան եւ անիծից են արժանի. (Շ. ընդհանր.։)

Ընկեր նորին կաշառատուին. (Լմբ. սղ.։)

Անիրաւաց, կաշառառուաց, կաշառատուաց. (Սկեւռ. աղ.։)

Կաշառատուրքն զընկերս զզուէին անիրաւաբար. (Լմբ. միք.։)